نمایندگان ناظر در «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای رقابت» مشخص شدند

در این نشست سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر با ۱۸۱ رأی و مهدی باقری نماینده زنجان و طارم با ۱۸۱ رأی به عنوان اعضای ناظر مجلس در انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۷ مهرماه- مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناظر در مجامع و نهادها مشخص شدند.

نمایندگان در این نشست مهدی طغیانی را با ۱۸۱ رأی، بهروز محبی نجم آبادی را با ۱۸۱ رأی و روح الله ایزدخواه را با ۱۸۱ رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای رقابت انتخاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907301/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AAهمچنین براساس نتایج آرای اخذ شده، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم با ۱۸۱ رأی و علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب با ۱۸۱ رأی به عنوان ناظر مجلس در شورای واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند.