نمایندگان نباید از تریبون آزاد مجلس برای التهاب آفرینی در جامعه استفاده کنند


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان نباید از تریبون آزاد خود برای التهاب آفرینی در جامعه استفاده کنند، گفت: حاشیه سازی نماینده درباره مسائل خاص مانند قیمت بنزین با هدف رای آوری، بی‌اخلاقی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197624/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87