نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت‌های آمریکا از جایگاه اصلی خود فاصله گرفتند

شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست آمریکا و آلبانی با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران برگزار شد گفت: نهادهای بین المللی در سال های اخیر در اختیار آمریکا هستند و از منظر بین المللی جایگاه  اصلی خود را از دست داده اند.

نماینده مردم قصرشیرین بیان داشت: برگزاری این نشست غیررسمی حکایت از نفوذ آمریکا بر ساختارهای سازمان ملل دارد.

وی با اشاره به بیانیه اخیر وزرات امور خارجه در مورد این نشست گفت: وزرات امور خارجه با صدور بیانیه‌ای مواضع اصولی جمهوری اسلامی علیه این نشست اعلام کرد و یادآور شد که جایگاه این نهاد نباید تحت تاثیر دخالت های یک کشور قرار گیرد تا بتواند جایگاه خود را در راه تامین صلح و امنیت جهانی حفظ کند.

به گزارش ایرنا، نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران، که به درخواست آمریکا و آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه جاری در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932602/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تسلط آمریکا بر نهادهای بین المللی، تشکیل  جلسات رسمی و غیر رسمی شورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی و مداخله جویانه خواند و گفت: نهادهای بین المللی به دلیل دخالت های آمریکا و سیاسی کردن این نهادهای تخصصی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل کارکرد تخصصی و فنی خود را کنار گذاشته اند.