نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت‌های آمریکا از جایگاه اصلی خود فاصله گرفتند

وی با اشاره به بیانیه اخیر وزرات امور خارجه در مورد این نشست گفت: وزرات امور خارجه با صدور بیانیه‌ای مواضع اصولی جمهوری اسلامی علیه این نشست اعلام کرد و یادآور شد که جایگاه این نهاد نباید تحت تاثیر دخالت های یک کشور قرار گیرد تا بتواند جایگاه خود را در راه تامین صلح و امنیت جهانی حفظ کند.

شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست آمریکا و آلبانی با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران برگزار شد گفت: نهادهای بین المللی در سال های اخیر در اختیار آمریکا هستند و از منظر بین المللی جایگاه  اصلی خود را از دست داده اند.

به گزارش ایرنا، نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با ادعای بررسی حوادث اخیر در ایران، که به درخواست آمریکا و آلبانی به عنوان اعضای شورای مزبور، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه جاری در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932602/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تسلط آمریکا بر نهادهای بین المللی، تشکیل  جلسات رسمی و غیر رسمی شورای امنیت علیه ایران را غیرقانونی و مداخله جویانه خواند و گفت: نهادهای بین المللی به دلیل دخالت های آمریکا و سیاسی کردن این نهادهای تخصصی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل کارکرد تخصصی و فنی خود را کنار گذاشته اند.

نماینده مردم قصرشیرین بیان داشت: برگزاری این نشست غیررسمی حکایت از نفوذ آمریکا بر ساختارهای سازمان ملل دارد.