نهادهای بین المللی آمارهای اقتصادی دولت را تایید می‌کنند/ اصلاحات ساختاری بودجه آغاز شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه افزایش سهم مالیات در بودجه از مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاحات ساختاری بودجه بوده است، گفت: سال گذشته درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210380/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA