نوری: لایحه بودجه ۱۴۰۲ عصر دوشنبه به مجلس ارسال شده است


تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ عصر دوشنبه به مجلس ارسال شده و ما در لایحه پیشنهاداتی مبنی بر توجه به سند تحول بنیادین ارائه کرده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982391/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA