نگاه هاشمی به حوزه ورزش توسعه‌ محور است/ رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هاشمی نگاه اصولی و  توسعه‌ای به حوزه ورزش دارد گفت: هاشمی از بدنه وزارت ورزش است  و ایده های خوبی در این حوزه دارد و می تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226940/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8