نیازمند اقتصاد مردمی هستیم/دشمن درپی بن‌بست‌نمایی، مشروعیت‌زدایی و ناامیدی است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن به دنبال بن بست‌نمایی، مشروعیت زدایی و ناامیدی است، گفت: در دوران دفاع مقدس فرصتی فراهم شد که مردم در جبهه‌ها حضور پیدا کنند، امروز هم اقتصاد را باید در اختیار مردم قرار دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037947/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C