نیازمند به‌روزرسانی پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی هستیم/ روشهای سنتی پاسخگو نیست

جلالی، با استقبال از ایجاد کارگروه همکاری مشترک بین این سازمان و مرکز پژوهش‌های مجلس، بر لزوم تعیین اولویت‌هایی در مسیر این تعامل و تعریف کارهای مشترک در این قالب، تاکید کرد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس را قوه عاقله منفصله قوه مقننه دانست و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، فارغ از نگاه‌های سیاسی محلی مناسب برای کار کارشناسی روی موضوعات مختلف است، از سوی دیگر سازمان پدافند غیرعامل متمرکز بر مدیریت کنترل تهدیدات انسان ساخت که این دو رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تهیه تولیدات مشترک مطلوبی باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از توان و ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی و نخبگان کشور به منظور تقویت ارائه کار کارشناسی به قوه مقننه استفاده می‌کند که این اقدام بر غنای تولیدات مرکز می‌افزاید.

نگاهداری با استقبال از ایجاد کارگروه مشترک بین این مرکز و سازمان پدافند غیرعامل کشور ابراز امیدواری کرد تا این تعامل با امضای توافقنامه همکاری بین دو مجموعه، زمینه‌ساز تقویت عملکرد دو طرف و تهیه و تدوین کارهای مشترک باشد.

جلسه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، روز چهارشنبه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910739/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

در ادامه، بابک نگاهداری در توضیح روند اقدامات و عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: مرکز پژوهش‌ها در راستای ارائه کار کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت، از همکاری و تعامل علمی و پژوهشی با سازمان‌ها، نهادها و مراکز علمی استقبال می‌کند.

در ادامه این جلسه معاونان دو طرف نیز نظرات خود را ارائه کردند و مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان پدافند غیرعامل کشور ایجاد شود تا زمینه تعامل و انعقاد توافقنامه همکاری مشترک را به وجود آورد.

به گزارش ایرنا، غلامرضا جلالی روز چهارشنبه در جلسه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: با رشد فناوری‌های نوین، تغییراتی در زندگی امروز به وجود آمده است که در کنار خدمات نو، تهدیدات، آسیب پذیری‌های خاص خود را دارد از همین رو با توجه به این موضوعات نیازمند رویکردی جدید در حوزه پدافند غیرعامل هستیم چراکه روش‌های سنتی در این زمینه‌ها پاسخگو نیست.