نیکزاد: با وجود جوانان متخصص بن‌بستی برای حل مشکلات وجود ندارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور جوانانی پرانگیزه و متخصص، و بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر حکیم و فرهیخته قطعا مشکلات قابل حل است و هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192890/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF