نیکزاد: مجلس انقلابی و دولت مردمی تعامل خوبی دارند


اردبیل – ایرنا – نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس انقلابی و دولت مردمی ضمن حفظ استقلال قوا تعامل بسیاری ارزشمندی با هم دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194941/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF