نیکزاد: پیگیر اختصاص اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور برای تالار شهر اردبیل هستیم


اردبیل- ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مصوبات سفر رئیس جمهور برای تالار شهر اردبیل پیگیری می‌شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85112962/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1