هاشمی: ورزش به میدان اصلی جنگ نرم تبدیل شده است/ ورزشکاران رهروان راستین حاج قاسم هستند


تهران – ایرنا – وزیر پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش اکنون به یکی از میدان‌های اصلی جنگ نرم تبدیل شده و سرمایه‌گذاری دستگاه تبلیغات دشمن برای اثرگذاری بر افکار جوانان و عفت‌زدایی از طریق ورزش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231255/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86