هدفگذاری بودجه ۱۴۰۳ تحقق «رشد اقتصادی و رفع ناترازی‌ بانک‌ها» است


تهران – ایرنا – عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، هدفگذاری بودجه ۱۴۰۳ را افزایش رشد اقتصادی و رفع ناترازی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در بودجه سال آینده به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313829/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7