هر چه جلوتر می‌رویم بار تحریم‌ها کمتر خواهد شد/ نگاه دولت به موضوعات، سیاسی نیست


تهران – ایرنا – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: نگاه دولت سیزدهم به موضوعات مختلف، سیاسی نیست و در تمکین به قوانین، بهتر از دولت قبلی عمل می‌کند و مقاومتی در دولت برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229849/%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87