هر گونه استخدام خارج از سقف بودجه‌های سنواتی ممنوع شد


تهران – ایرنا – اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه امروز مصوب کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم هر گونه استخدام خارج از سقف قانون بودجه هر سال ممنوع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175029/%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF