هزینه ۵۰ هزار تومانی صدور گذرنامه اربعین/ آغاز پروازها از ۲۷ مرداد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از برنامه ریزی ستاد اربعین برای صدور گذرنامه زائران اربعین با هزینه ۵۰ هزار تومان در ۲۴ ساعت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178752/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7