هشدار قالیباف نسبت به طرح رژیم صهیونیستی برای برهم‌زدن امنیت خلیج فارس


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار سفیر امارات، نسبت به حضور و طراحی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس برای برهم زدن امنیت این منطقه هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058644/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA