هشدار نسبت به ورود افراد ناسالم به دیوان محاسبات/ پیشنهاد بنزینی مجلس


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مجلس برای کاهش قاچاق بنزنی را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204589/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C