هفت رئیس فدراسیون در لیست ممنوعه مجلس


تهران- ایرنا- فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس در نامه‌ای به وزارت ورزش، فعالیت هفت چهره ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه را در راس فدراسیون‌های ورزشی ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140475/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3