هماهنگی میدان و دیپلماسی از عامل مهم موفقیت عملیات وعده صادق بود


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه هماهنگی میدان و دیپلماسی از علل مهم موفقیت عملیات وعده صادق بود،گفت: عبور موشک‌های ایران از گنبد به اصطلاح آهنین، اقتدار قدرت دفاعی ایران و ناتوانی رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446117/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82