هماهنگی هوشمندانه دیپلماسی و میدان در حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین


تهران- ایرنا- رییس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پیروزی در عملیات وعده صادق برای پاسخگویی به اقدام اسرائیل علیه منافع ملت ایران در سوریه در برابر صهیونیست‌ها نتیجه هماهنگی و ارتباط هوشمندانه نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی بود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85446207/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C