همایش راهبردهای اقتصاد مسکن برای تحقق شعار دولت برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از برگزاری همایشی برای تحقق شعار دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: تهاتر بین انبوه‌سازان مسکن با تولیدکنندگان مصالح در این همایش مورد تاکید قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181185/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF