همدلی قوا و غلبه «متن» بر «حاشیه» ادعای کذب یک نماینده


تهران – ایرنا – ادعای تحویل خودرو به برخی نمایندگان در ازای رد استیضاح وزیر صمت آن هم درست چند روز پس از دعوت رهبر انقلاب به همدلی و وحدت قوا، اگرچه چندروزی بازتاب داشت اما با همدلی قوا در پیگیری موضوع و اثبات نادرستی آن، اهمیت آنچه که رهبر انقلاب در روز عید فطر به عنوان راهبرد کشور بیان کردند، روشن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096179/%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87