هنرستان های کشاورزی نقش مهمی در توسعه کشاورزی دانش بنیان دارند


کاشان – ایرنا – نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در کاشان و آران و بیدگل گفت: کشاورزی دانش بنیان از نیازهای اساسی کشور و راهی مطمئن برای تضمین امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود و هنرستان های کشاورزی نقش مهمی در توسعه این نوع کشاورزی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965985/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF