هوشمندسازی فضای اصناف، ضرورت امروز کشور است

اسدی با اشاره به اینکه اصناف نیمی از اشتغال کشور را ایجاد کرده اند، گفت: اصناف با داشتن ساختار مشخص، نظم پذیر بودن، قدمت و عمومیت در کل کشور، می توانند با سرعت زمینه ساز تحقق شعار سال شوند و با ارتقاء و توسعه کیفیت و دانش در همه کشور، بهبود فرایندها از طریق فناوری را نیز ایجاد کنند و به این طریق زمینه ساز اشتغال بیشتر و حفظ اشتغال موجود شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880711/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی با اشاره به نامگذاری امسال به تولید دانش بنیان، اظهار داشت: حرکت اصناف یا کسب وکارهای کوچک و متوسط در این مسیر می تواند زمینه ساز تحقق سریع این شعار باشد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان سهم اصناف را در اقتصاد دیجیتال نادیده گرفت، تصریح‌کرد: در حوزه اصناف که سه میلیون از جمعیت را به خود اختصاص داده اند، بخشی در انتظار مجوز راه اندازی فضای مجازی و بخشی دیگر در حال اقدام هستند، اما هنوز روند صدور مجوز به‌طور کامل مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: اصناف چرخ حرکت اقتصاد کشور هستند که باید خود را با قائده های جدید بازار جهانی همراه کنند.

دهنوی تصریح کرد: باید در این زمینه ریل گذاری مناسب انجام داد تا تحول لازم برای اصناف و فعالان این بخش ایجاد شود، زیرا با تاسیس شرکت های مختلف نمی توان اقتصاد را هوشند و دانش بنیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون اصناف اقتصاد دانش بنیان نمی شود،‌ تاکید کرد: در کنار هوشمندسازی صنایع بزرگ باید کسب و کار خرد و متوسط نیز به سمت دانش بنیان سوق پیدا کند و این دو بخش ارتباط موثری با یکدیگر برقرار کنند.

بهبود فرآیندها از طریق فناوری در اصناف

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای حفظ حوزه کسب و کار باید قواعد این دنیای جدید رعایت شود، گفت: شبکه تبادل داده و فضای دیجیتالی از جمله مسیرهایی است که اقتصاد کشور را متحول می کند، زیرا امروز فضای مجازی بخشی از زندگی مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن دهنوی» امروز در همایش اصناف دانش بنیان،‌ فناور و هوشمند با بیان اینکه اصناف خط مقدم فضای اقتصاد و کسب و کار کشور هستند، اظهار داشت: این بخش از اقتصاد کشور با وجود رارا بودن سهم ۲۵ درصدی از تولید ناخالص ملی، اما مورد بی توجهی قرار گرفته است.

در این همایش همچنین «امیرحسین اسدی» مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه تفاوتی میان صنعت و صنف وجود ندارد،‌خاطرنشان‌کرد: هر دو این حوزه ها، کسب و کار محسوب می شوند که با نگاه تولید مبتنی بر دانش کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ مورد توجه است.