هوشیاری مردم و همراهی با رهبری به شکست دشمن در جنگ ترکیبی ختم شد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هوشیاری مردم با هدایت رهبر معظم انقلاب را سبب شکست دشمن در جنگ ترکیبی سال گذشته عنوان کرد و گفت: ضرورت توسعه جهاد تبیین برای آگاه‌سازی جوانان ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056293/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%AA%D9%85