هوش مصنوعی به رسمیت شناخته شد


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم سازمان برنامه و بودجه با همکاری برخی دستگاه‌ها نسبت به تأمین زیرساخت‌های یکپارچه برای استفاده از برخی زیست‌بوم فناوری‌ها از جمله هوش مصنوعی اقدام خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289582/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF