هیأت رئیسه یا رئیس مجلس حق ندارد از اعلام وصول لایحه بودجه خودداری کند


تهران – ایرنا – یک حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه قم معتقد است: در آیین‌نامه داخلی مجلس حکمی نداریم که هیأت رئیسه مجلس یا رئیس مجلس حق داشته باشد از اعلام وصول لایحه بودجه دولت خودداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993554/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C