هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه واردات خودروهای کارکرده سواری را حذف کرد


تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه مجلس واردات خودروهای کارکرده در بودجه را حذف کرد، گفت: مصوبه واردات خودرو کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس تصویب شد، شورای نگهبان هم ایرادی نگرفت اما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به آن ایراد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069652/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C