هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به سراوان می‌رود


تهران- ایرنا- رئیس کمیته مرز و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم با محکوم کردن حادثه تروریستی اخیر سراوان، از اعزام هیاتی از کمیسیون امنیت ملی به این منطقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118943/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF