هیات اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در چارچوب قانون حرکت کرد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش مجلس عملکرد وزارت کشور و هیات اجرایی در روند پیش‌ثبت‌نام، ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس را مثبت ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289952/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA