هیات رئیسه تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شستا مشخص شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا،  با رای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس علی خضریان به عنوان رئیس هیات،  مهدی طغیانی به عنوان نایب رئیس اول،  غلامحسین رضوانی به عنوان نایب رئیس دوم و سمیه محمودی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی انتخاب شدند.

این هیات تحقیق و تفحص از تاریخ صدور احکام به مدت ۶ ماه فرصت دارد تا محورهای مورد تقاضای خود را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909813/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF