هیات پارلمانی ایران با سید حسن نصرالله دیدار و گفت‌وگو کردند


تهران- ایرنا- هیات پارلمانی ایران با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و درباره آخرین تحولات و اوضاع لبنان، فلسطین و منطقه گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196452/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF