هیچ استادی به دلیل بیان عقاید اخراج نشده/ ماجرای اساتید دارای مدرک افتخاری


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه تاکنون کسی به دلیل آزاداندیشی و بیان عقاید از دانشگاه اخراج نشده است، گفت: دلیل قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی از اساتید عدم ارتقای صلاحیت علمی از سوی آنها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223554/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C