وابستگی حقوق اساتید به میزان شهریه موجب ناترازی فعالیت دانشگاه آزاد شده‌است


تهران- ایرنا- نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد توان پرداخت شهریه را ندارند و از سوی دیگر اساتید هیات علمی هم براساس شهریه باید حقوق دریافت کنند، لذا این ناترازی موجب شده که این روند دانشگاه آزاد به سرانجام خوبی نرسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199933/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87