وابستگی منابع مالی آموزش و پرورش به درآمدهای نفتی از ۷۰ به ۳۰ درصد رسید

این نماینده مجلس همچنین به موضوع طرح مهرآفرین و تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی اشاره کرد و اظهار داشت : اجرای طرح مهرآفرین نیز آغاز شده که شامل حدود ۷۰ هزار معلم می شود. 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دریافت کد استخدامی برای تبدیل وضعیت معلمان را یک راهکار قانونی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد و گفت : طبق تصمیمی که به صورت مشترک با سازمان امور استخدامی گرفته شد ، قرار است این آزمون فقط برای تبدلی وضعیت آموزگاران برگزار شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84896573/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0

وی تحریم های ظالمانه را مهم ترین دغدغه های وزارت آموزش و پرورش و اثرگذارترین عامل منفی در منابع این نهاد برشمرد و ادامه داد : خوشبختانه با برنامه ریزی و بودجه ریزی دولت و همکاری مجلس ، بخش اعظم منابع آموزش و پرورش از محل درآمدهای غیرنفتی شامل ارزش افزوده و مالیات بر درآمدها تامین می شود. 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به آخرین وضعیت قانون رتبه بندی معلمان هم اشاره کرد و گفت : این قانون نیز با قدرت در حال اجرا است و تمامی منابع مالی و اعتباری آن دیده شده است. 

وی با اعلام این که برخی از این معلمان حدود ۲۰ سال سابقه دارند ، افزود : برگزاری آزمون استخدامی فقط و فقط برای دریافت کد استخدامی است و هیچکس از این آزمون رد نخواهد شد. 

آزمون مهرآفرین فقط برای کد استخدامی است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، رضا حاجی پور روز شنبه در آیین نواختن زنگ مهر مدارس مازندران در دبیرستان شیوا شهرستان آمل با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی منابع آموزش و پرورش به درآمدهای نفتی ، افزود : کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ثبات بیشتری به نهاد تعلیم و تربیت داده است.