واکنش پور ابراهیمی به تلاش نمایندگان برای مسکوت ماندن" طرح مالیات بر عایدی سرمایه"


تهران- ایرنا-رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از نمایندگان خواهان مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: رییس جمهور و وزیر اقتصاد برای ساماندهی وضعیت اقتصاد از طرح مالیات بر عایدی سرمایه حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985377/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA