ورزشکارانی که از مسابقه با رژیم صهیونیستی انصراف می‌دهند، مشمول امتیازات مدال‌آوران هستند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: ورزشکارانی که از رویارویی با رقیب صهیونیستی خود انصراف می‌دهند مشمول امتیازات و حمایت‌های مالی مدال‌آوران می‌شوند و این مسئله جزء تعهدات وزارت ورزش و جوانان است.

به گزارش ایرنا،مقام معظم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار با تأکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنّی در میدان با پیروزی ارزشی افزودند: اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می‌شود، در واقع یک پیروزی است چرا که مسابقه دادن به معنی به رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جلاد و کودک‌کش و پامال کردن پیروزی اخلاقی به بهای پیروزی فنّی و ظاهری است که به هیچ‌وجه ارزش ندارد.

ایشان تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنباله‌روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند و گفتند: این قضیه نشان داد هر جا منافع غربی‌ها اقتضاء کند به‌راحتی از خطوط قرمز خود عبور می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908442/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84محمد مهدی فروردین در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حمایت از ورزشکارانی که از رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی سرباز می‌زنند، گفت: ورزشکارانی که از رویارویی با رقیب صهیونیستی خود سرباز می‌زنند طبق قانون از امتیازات لازم برخوردار هستند.

فروردین اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی مربوط به این موضوع تصویب شده و درحال اجرا است.در ورزش جوانمردی و اخلاق انسانی حرف اول را می‌زند و وقتی رقیبی در ورزش پایبند به این اصول نیست رویارویی با وی چه معنایی دارد.