وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد مکلف به شناسنامه‌دار کردن محصولات دامی و کشاورزی شدند


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های جهاد و بهداشت مکلف به شناسنامه‌دارکردن محصولات خام کشاورزی و دامی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283382/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA