وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198459/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AB%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF