وزارت صمت ۴۸ میلیارد دلار نیاز ارزی کشور را تامین کرد/ ۲ هزار کارخانه راکد راه اندازی شد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی،همه عوامل مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر نیست، ادامه داد: کارخانه‌های بزرگ خودروسازی زیرمجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند، رسوب خودروها در این واحدها به صفر رسیده است.

علیزاده با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار واحد تولیدی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشت و این آمار نشان‌دهنده عملکرد خوب وزیر صنعت معدن و تجارت است، اظهار داشت: امسال نیز احیای چند هزار واحد تولیدی راکد در دستور کار است که با برگزاری کارگروه های ویژه با جدیت دنبال می‌شود.

وی یاد آور شد: ابتدای روی کارآمدن دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۲ دهم درصد بود که اکنون نرخ بیکاری به ۸.۹ دهم درصد کاهش یافته و این نشان از رونق تولید و فعالیت صنایع در کشور دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با تاکید بر اینکه وزیر صمت به تنهایی مقصر نیست و بهبود وضعیت بازار خودرو نیازمند یک کار فراقوه‌ای است، گفت: مجوز واردات خودرو در اختیار وزیر صمت نیست و نیاز به قانونگذاری داشت که در مجلس شورای اسلامی انجام شد و اجرای این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921991/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: استیضاح کنندگان ضعف در عملکرد وزیر صنعت،معدن و تجارت را علت نوسانات بازار خودرو می‌دانند در حالی که وزیر صمت در این حوزه دارای اختیارات کامل نیست.

علی اکبر علیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم، چرا که استیضاح این وزیر کارآمد و توانمند به سود حوزه مهم و راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته  در حوزه‌های مرتبط به این وزارتخانه عملکرد مطلوب و قابل دفاعی داشته است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجموع وزیر صنعت معدن و تجارت دارای عملکرد مطلوبی است و استیضاح این وزیر به مصلحت نیست، اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته در حوزه صادرات، احیای واحدهای راکد، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و گسترش تجارت بین الملل عملکرد مطلوبی داشته و استیضاح وی به ضرر این حوزه 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز ارزی سالانه کشور در حدود ۵۲ میلیارد دلار است، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت توانست ۴۸ و نیم میلیارد دلار از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات غیرنفتی محقق کند و تنها سه و نیم میلیارد دلار تا رسیدن به ۱۰۰ درصد قطع وابستگی به صادرات نفتی فاصله وجود دارد و این نشان از عملکرد مطلوب این وزیر کارآزموده است.