وزارت کشور: حادثه تیراندازی مقابل مجلس به هیچ وجه امنیتی نبود


تهران- ایرنا- مرکز فوریت‌های امنیتی و اطلاعات وزارت کشور در تشریح جزییات حادثه تیراندازی امروز مقابل مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده و این فرد فاقد هرگونه سابقه سو امنیتی بوده و انگیزه خود را از تیراندازی به دلیل مشکلات شخصی و جلب توجه عنوان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298994/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF