وزیر علوم در مجلس/ آغاز شمارش معکوس برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- آموزش عالی سومین هفته دی‌ماه را با نشست خبری سازمان سنجش در مورد آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ آغاز کرد و در میانه این هفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفت و با توضیحات خود نمایندگان را قانع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995296/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2