وزیر فرهنگ به کمیسیون امنیت ملی می‌رود/مالیات بر عایدی سرمایه نهایی می‌شود


تهران- ایرنا- کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته، روزهای پرکاری را در پیش رو دارند و میزبان هفت وزیر و تعدادی از معاونان رئیس جمهور و وزرا خواهند بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196233/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87