وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گزینه مناسبی با عملکردی مثبت است


تهران- ایرنا- نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش گزینه خوب و دارای عملکردی مثبت در مسئولیت‌های محوله است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122752/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA