وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی صاحب‌تجربه و متخصص است


تهران- ایرنا- نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت: سوابق اجرایی و مدیریتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که نسبت به مأموریت‌های وزارتخانه آگاهی کاملی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144399/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA