وزیر کشور: صلاحیت ۱۷۵۰۰ داوطلب مجلس تأیید شد/ این آمار کم‌سابقه است


تهران- ایرنا- وزیر کشور از تأیید صلاحیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت نام‌کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و این آمار را کم‌سابقه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298923/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87