پاداش معلمان پس از ۳۰ سال پرداخت می‌شود/ اجازه فعالیت به فرهنگیان تا ۳۵ سال


تهران- ایرنا- مجلس جهت تامین معلم برای کلاس‌های درس با ادامه فعالیت معلمان تا پنج سال بعد از ۳۰ سال خدمت آنها تا سقف ۶۵ سالگی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298781/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86