پاکستان بازار ۱۴۰ میلیون نفری برای ایران است/ توسعه مبادلات اقتصادی محور سفر رئیس‌جمهور


تهران- ایرنا- نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان در ارتقای امنیت مرزی دو کشور و گسترش مناسبات اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454009/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C