پایه اصلی اصلاح سیاست های ارزی حل مشکل ناترازی بودجه است/ پیش‌بینی کاهش نرخ ارز


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است


منبع: https://www.irna.ir/news/84979625/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C